Norwegian Culture
Sons of Norway
Members Login
 
Sons of Norway - Viking August 2007
August 2007
     
About the Cover: Together, Sons of Norway members Janet Letnes Martin and Suzann Johnson Nelson, also known as "Those Lutheran Ladies," have written nine books and inspired the hit musical "Church Basement Ladies."

Columns & Departments

Velkommen: Sons of Norway Governance
Letters from Readers
Nordic Lites

Your Money: How to keep health issues from derailing your finances
Member Matters: Viking's quarterly member section includes success stories, news and helpful tips
Up Close & Personal
District Happenings
Loving Memory

Q & A: Academy Award-winning Norwegian filmmaker Torill Kove
   

Sons of Norway Governance
The supreme governing body of Sons of Norway is the International Lodge, which meets every two years and consists of approximately 170 officers, directors and delegates representing each of our eight districts. Between meetings of the International Lodge, Sons of Norway is governed by the International Board of Directors, which consists of the 12 officers and directors of the International Lodge.

The board meets twice a year at our headquarters in Minneapolis, Minn., to address governance issues. Meetings by teleconference are held as needed between regular meetings of the board.

The most recent meeting of the board was held April 27–30, 2007. Membership, leadership and insurance are strategic agenda items that are addressed at each meeting. In addition, growth of the Sons of Norway Foundation, a key benefit to our members, is important to our success.

In support of our strategic agenda, we have adopted a set of goals for Sons of Norway. Progress in achieving our goals is followed at each meeting and regularly shared with our members in Viking, as on page 28 of this issue.

The board’s principal focus is on the future of Sons of Norway with the objective of maintaining continued improvement in our financial strength and fraternal benefits. In this regard, the board has adopted as our vision that, by the year 2015, Sons of Norway will continue to be the world’s leading Norwegian heritage and cultural organization, with membership surpassing 72,000, participation in financial benefits programs reaching 35 percent and assets of our Foundation exceeding $8,000,000.

Sons of Norway’s success in meeting its goals and objectives is dependent on active support by you, our members. Working together, we can make Sons of Norway the best it can be!

Med vennlig hilsen,

Ted Fosberg
International President

SONS OF NORWAYS STYREFORMAT
Det øverste styringsorganet i Sons of Norway er den internasjonale lodgen, som møtes annethvert år og som består av rundt 170 offiserer, styremedlemmer og delegater fra våre åtte distrikter. Mellom møtene til den internasjonale lodgen blir Sons of Norway ledet av det internasjonale styret som består av 12 offiserer og styremedlemmer fra den internasjonale lodgen.

Dette styringsorganet møtes to ganger i året på hovedkontoret i Minneapolis, Minnesota for å diskutere lederspørsmål. Det avholdes telekonferanser etter behov mellom de ordinære styremøtene.

Det siste styremøtet ble avholdt 27.–30. April 2007. Medlemskap, ledelse, forsikringssaker og strategiske emner blir diskutert på hvert møte. I tillegg er veksten innen Sons of Norway Foundation, en av våre mest betydningsfulle medlemsfordeler, en viktig del av vår suksess.

For å oppnå våre strategiske planer har vi vedtatt en rekke mål for Sons of Norway. Vi går gjennom frem-gangen mot disse målene på hvert møte og holder medlemmene oppdatert i Viking, som du kan se på side 28 i denne utgaven.

Styrets primære satsingsområde er Sons of Norways fremtid hvor målet er å opprettholde vår økonomiske vekst og medlemsfordeler. I den sammenheng har vi utviklet en visjon om at innen år 2015 skal Sons of Norway fortsatt være verdens ledende forening innenfor norsk kultur og folkearv med mer enn 72.000 medlemmer, ha en 35% deltagelse i våre forsikringstjenester, med et Foundation aktiva i overkant av $8.000.000.

Sons of Norways fremgang avhenger av aktiv støtte fra medlemmer, slik som deg. Ved å samarbeide kan vi sørge for at Sons of Norway blir så suksessfull som mulig.

Med vennlig hilsen,

Ted Fosberg
Internasjonal President

Features